en  |  pl

Loft kitchen

interiors

Kitchen visualization for Teka, design: KOLA Studio